main logo
The water level of the Elbe in Pirna currently is -- meters
Settings for accessibility
open menu close menu

ztracený majetek

Doba uchování hmotného majetku do 10,00 EUR je šest měsíců od data zjištění. U hmotného majetku od 10,00 eur je doba uchování šest měsíců od oznámení nálezu.

Nálezce nabývá vlastnictví k věci po šesti měsících, pokud se původní majitel neozve.