main logo
The water level of the Elbe in Pirna currently is -- meters
Settings for accessibility
open menu close menu

Ochrana dat

Velké okresní město Pirna klade velký důraz na spolehlivou ochranu uživatelských dat. Následující informace poskytují přehled o tom, co se děje s osobními údaji návštěvníků webu. Podrobné informace o předmětu ochrany údajů naleznete v následujícím prohlášení o ochraně údajů.

 

Jméno a adresa odpovědné osoby

Odpovědnou osobou ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů a dalších vnitrostátních zákonů o ochraně osobních údajů členských států, jakož i dalších předpisů o ochraně údajů je:

Velké okresní město Pirna
Kancelář primátora
Am Markt 1/2
01796 Pirna
Tel.: +49 3501 556-282
De-Mail: stadtverwaltung@pirna.de-mail.de
Kontakt

Ekonomické oddělení
Městská developerská společnost Pirna mbH
Generální ředitel Christian Floerke
Breite Straße 2
01796 Pirna
Tel.: +49 3501 5689-0
Kontakt

Oddělení kultury a cestovního ruchu
Společnost kultury a cestovního ruchu Pirna mbH
Generální ředitel Christian Schmidt-Doll
Am Markt 7
01796 Pirna
Tel.: +49 3501 556-452
Kontakt

Zpracování dat

Poskytování webových stránek a vytváření log souborů

Popis a rozsah zpracování dat

Při každém přístupu na tuto webovou stránku systém automaticky shromažďuje data a informace z počítačového systému přistupujícího počítače (soubory protokolu). Zde se shromažďují následující údaje:

 • informace o typu a použité verzi prohlížeče
 • operační systém uživatele
 • IP adresa uživatele
 • datum a čas přístupu
 • webová stránka, ze které systém uživatele přistupuje na webovou stránku
 • rozlišení obrazovky, barevná hloubka
 • nainstalované pluginy (Flash, Java)
 • vyhledávací dotazy z vyhledávačů
 • vyhledávané dotazy na pirna.de a kliknutí na výsledky

Data se také ukládají do systémových protokolových souborů. Tyto údaje se neukládají společně s jinými osobními údaji uživatele.
 

Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro dočasné uchovávání údajů a souborů protokolů je čl. 6 odst. 1 písm. f nařízení GDPR.
 

Účel zpracování údajů

Ukládání do log souborů probíhá pro zajištění funkčnosti webu. Údaje se také používají k optimalizaci webových stránek a k zajištění bezpečnosti systémů informačních technologií. Vyhodnocování údajů pro marketingové účely v této souvislosti neprobíhá.

V těchto účelech spočívá i oprávněný zájem na zpracování údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. f nařízení GDPR.
 

Doba uložení

Protokoly přístupu a protokoly chyb jsou anonymizovány hostitelem. Nastavení „Anonymizováno“ způsobí, že se poslední blok adres IPv4 změní na „.0“. U IPv6 adres se ukládají pouze první dva bloky, tam se posledních 6 bloků změní na „::“.
 

Možnost námitky a odstraněn

Shromažďování údajů pro poskytování webových stránek a ukládání údajů do log souborů je pro provoz webových stránek nezbytně nutné. V důsledku toho neexistuje žádná možnost námitek ze strany uživatele.

 • nainstalované pluginy (Flash, Java)
 • vyhledávací dotazy z vyhledávačů
 • vyhledávané dotazy na pirna.de a kliknutí na výsledky

Data se také ukládají do systémových protokolových souborů. Tyto údaje se neukládají společně s jinými osobními údaji uživatele.
 

Cookies

Kontaktní formulář a emailový kontakt

(Kopie 13)

Popis a rozsah zpracování dat

Možnost 1: Kontakt přes kontaktní formulář

Na těchto webových stránkách jsou kontaktní formuláře, které lze použít pro elektronický kontakt. Pokud uživatel využije této možnosti, data zadaná do vstupní masky budou přenesena do města Pirna a uložena. Tato data jsou:

 • příjmení, jméno uživatele
 • e-mailová adresa uživatele
 • požadavek uživatele


V okamžiku odeslání zprávy jsou také uložena následující data:

 • IP adresa uživatele
 • datum a čas odeslání


Během procesu odesílání bude získán váš souhlas se zpracováním údajů a bude uveden odkaz na toto prohlášení o ochraně údajů.


Možnost 2: Kontakt přes poskytnutou e-mailovou adresu

Je možné nás kontaktovat prostřednictvím uvedené e-mailové adresy. V tomto případě budou uloženy osobní údaje uživatele zaslané e-mailem.

V této souvislosti nebudou údaje předávány třetím stranám. Údaje budou použity pouze ke zpracování konverzace.


Právní základ pro zpracování údajů


Možnost 1: Kontakt přes kontaktní formulář

Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a nařízení GDPR, pokud k tomu uživatel dal souhlas.


Možnost 2: Kontakt přes poskytnutou e-mailovou adresu

Právním základem pro zpracování údajů přenášených v průběhu zasílání e-mailu je čl. 6 odst. 1 písm. f nařízení GDPR. Pokud je e-mailový kontakt zaměřen na uzavření smlouvy, dalším právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR.

Účel zpracování údajů

Možnost 1: Kontakt přes kontaktní formulář

Zpracování osobních údajů ze vstupní masky slouží výhradně ke zpracování kontaktu. Ostatní osobní údaje zpracovávané během procesu zasílání slouží k zamezení zneužití kontaktního formuláře a k zajištění bezpečnosti našich systémů informačních technologií.


Možnost 2: Kontakt přes poskytnutou e-mailovou adresu

Pokud je kontakt uskutečněn e-mailem, jedná se rovněž o nezbytný oprávněný zájem na zpracování údajů.

Doba uložení

Údaje budou vymazány, jakmile již nebudou zapotřebí k dosažení účelu, pro který byly shromážděny. V případě osobních údajů ze vstupní masky kontaktního formuláře a údajů zaslaných e-mailem to platí v případě, že příslušná konverzace s uživatelem skončila. Rozhovor je ukončen, když lze z okolností usuzovat, že předmětné skutečnosti byly konečně objasněny.

Dodatečné osobní údaje shromážděné během procesu odesílání budou vymazány nejpozději po uplynutí sedmi dnů.
 

Možnost námitky a odstranění

Uživatel má možnost svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat. Pokud nás uživatel kontaktuje e-mailem, může kdykoli vznést námitku proti ukládání svých osobních údajů. V takovém případě nelze v rozhovoru pokračovat.

Písemné prohlášení o odvolání musí být zasláno na adresu:

Große Kreisstadt Pirna
Fachdienst Öffentlichkeitsarbeit
Am Markt 1/2
01796 Pirna

Veškeré osobní údaje, které byly uloženy při navazování kontaktu, budou v tomto případě vymazány.

Plánování schůzek

Popis a rozsah zpracování dat

Možnost 1: Kontakt přes kontaktní formulář

Webová stránka obsahuje nástroj pro schůzky, který lze použít k elektronickému sjednávání schůzek s konkrétním oddělením nebo zařízením. Pokud uživatel využije této možnosti, data zadaná do vstupní masky budou přenesena do města Pirna a uložena. Tato data jsou:

 • příjmení, jméno uživatele
 • jméno společnosti
 • adresa uživatele
 • telefonní číslo uživatele
 • e-mailová adresa uživatele
 • zájem o uživatele nebo předmět schůzky
 • poznámky (komentáře, čísla souborů)


Je povinné zadat jméno, e-mailovou adresu a předmět/zájem (povinná pole).

V rámci procesu odesílání dáváte souhlas se zpracováním údajů a jste informováni o svém právu na odstoupení od smlouvy.

Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a nařízení GDPR, pokud k tomu uživatel dal souhlas.

Účel zpracování údajů

Zpracování osobních údajů ze vstupní masky slouží výhradně ke zpracování přidělení termínu. Ostatní osobní údaje zpracovávané během procesu odesílání slouží k zamezení zneužití formuláře a k zajištění bezpečnosti našich systémů informačních technologií.

Doba uložení

Údaje budou vymazány, jakmile již nebudou zapotřebí k dosažení účelu, pro který byly shromážděny. U osobních údajů ze vstupní masky nástroje pro přidělování schůzek to platí v případě, že příslušný rozhovor s uživatelem skončil. Rozhovor je ukončen, když lze z okolností usuzovat, že předmětné skutečnosti byly konečně objasěny.

Dodatečné osobní údaje shromážděné během procesu odesílání budou vymazány nejpozději po uplynutí sedmi dnů.

Možnost námitky a odstranění

Uživatel má možnost svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat. V takovém případě nelze v rozhovoru pokračovat nebo nelze dodržet dohodnutou schůzku.

Písemné prohlášení o odvolání musí být zasláno na adresu:

Große Kreisstadt Pirna
Fachdienst Öffentlichkeitsarbeit
Am Markt 1/2
01796 Pirna

Veškeré osobní údaje, které byly uloženy při navazování kontaktu, budou v tomto případě vymazány.

Práva subjektu údajů

Pokud jsou zpracovávány osobní údaje, mají dotčené osoby ve smyslu GDPR vůči odpovědné osobě následující práva:

Právo na poskytování informací

Od odpovědné osoby si můžete vyžádat potvrzení, zda jsou osobní údaje týkající se této osoby zpracovávány. Pokud takové zpracování probíhá, může být odpovědná osoba požádána o poskytnutí následujících informací:

 • účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány;
 • kategorie osobních údajů, které se zpracovávají;
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou zpřístupněny vaše osobní údaje;
 • plánovanou dobu uchovávání osobních údajů, které se vás týkají, nebo, nejsou-li o tom možné konkrétní informace, kritéria pro určení doby uchovávání;
 • existence práva na opravu nebo výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, práva na omezení zpracování odpovědnou osobou nebo práva vznést námitku proti tomuto zpracování;
 • existence práva na odvolání k dozorovému orgánu;
 • veškeré dostupné informace o původu údajů, pokud osobní údaje nejsou shromažďovány od subjektu údajů;
 • existenci automatizovaného rozhodování včetně profilování v souladu s čl. 22 odst. 1 a 4 nařízení GDPR a – alespoň v těchto případech – smysluplné informace o příslušné logice a rozsahu a zamýšlených účincích takového zpracování pro subjekt údajů.


Máte právo požadovat informaci, zda jsou vaše osobní údaje předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci. V této souvislosti můžete požádat, abyste byli informováni o příslušných zárukách podle článku 46 nařízení GDPR v souvislosti s přenosem.

Právo na opravu

Máte právo na opravu a/nebo doplnění vůči odpovědné osobě, pokud jsou zpracovávané osobní údaje, které se vás týkají, nesprávné nebo neúplné. Odpovědná osoba musí neprodleně provést nápravu.

Právo na omezení zpracování

Za následujících podmínek můžete požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů:

 • pokud popíráte přesnost osobních údajů, které se vás týkají, po dobu, která umožní odpovědné osobě ověřit přesnost osobních údajů;
 • zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a místo toho žádáte o omezení použití osobních údajů;
 • odpovědná osoba již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale potřebujete je Vy k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků, nebo
 • pokud jste vznesli námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a dosud nebylo zjištěno, zda oprávněné důvody odpovědné osoby převažují nad vašimi důvody.


Pokud bylo zpracování osobních údajů, které se vás týkají, omezeno, mohou být tyto údaje - kromě jejich uložení - použity pouze s Vaším souhlasem nebo k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků nebo k ochraně práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo členského státu. Pokud bylo omezení zpracování omezeno podle výše uvedených podmínek, budete o tom odpovědnou osobou informováni dříve, než bude omezení zrušeno.

Právo na vymazání

a) Povinnost výmazu

Můžete požádat odpovědnou osobu, aby neprodleně vymazala osobní údaje, které se vás týkají, a odpovědná osoba je povinna tyto údaje neprodleně vymazat, pokud je splněn jeden z následujících důvodů:

 • Osobní údaje, které se vás týkají, již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány.
 • Odvoláte svůj souhlas, na kterém bylo zpracování založeno, podle čl. 6 odst. 1 písm. nebo čl. 9 odst. 2 písm. a nařízení GDPR a neexistuje žádný jiný právní základ pro zpracování.
 • Vznesete námitku proti zpracování v souladu s článkem 21 odst. 1 nařízení GDPR a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo vznesete námitku proti zpracování v souladu s článkem 21 odst. 2 GDPR.
 • Osobní údaje, které se vás týkají, byly zpracovávány nezákonně.
 • Vymazání osobních údajů, které se vás týkají, je nezbytné pro splnění právní povinnosti podle práva Unie nebo práva členských států, kterým odpovědná osoba podléhá.
 • Osobní údaje, které se vás týkají, byly shromážděny v souvislosti se službami informační společnosti nabízenými v souladu s článkem 8 odst. 1 nařízení GDPR.

b) Informace třetím stranám

Pokud odpovědná osoba zveřejnila osobní údaje, které se vás týkají, a je povinna je vymazat v souladu s čl. 17 odst. 1 nařízení GDPR, přijme přiměřená opatření, včetně technických opatření, s přihlédnutím k dostupné technologii a nákladům na implementaci, informovat ty, kteří zpracovávají osobní údaje, že jste je jako subjekt údajů požádali o vymazání všech odkazů na tyto osobní údaje nebo kopií či replikací těchto osobních údajů.

c) Výjimky

Právo na výmaz neexistuje, pokud je zpracování nezbytné

 • uplatňovat právo na svobodu projevu a informací;
 • ke splnění právní povinnosti, která vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členského státu, kterému správce podléhá, nebo k provedení úkolu, který je ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, který byl na správce přenesen;
 • z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. hai a čl. 9 odst. 3 nařízení GDPR;
 • pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely podle čl. 89 odst. 1 nařízení GDPR, pokud zákon uvedený v části a) pravděpodobně znemožní nebo vážně naruší dosažení cílů toto zpracování, popř.
 • k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

Právo na informace

Pokud jste u odpovědné osoby uplatnili právo na opravu, výmaz nebo omezení zpracování, je tato povinna informovat všechny příjemce, kterým byly osobní údaje, které se Vás týkají, o této opravě nebo výmazu údajů nebo omezení zpracování, pokud to se ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.

Máte právo být informováni o těchto příjemcích odpovědnou osobou.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které se vás týkají a které jste poskytli odpovědné osobě, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu. Máte také právo předat tyto údaje jiné odpovědné osobě, aniž by tomu bránila odpovědná osoba, které byly osobní údaje poskytnuty,

 • pokud je zpracování založeno na souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. nařízení GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. nařízení GDPR nebo na smlouvě v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b nařízení GDPR
 • a zpracování se provádí pomocí automatizovaných postupů.


Při výkonu tohoto práva máte také právo na to, aby osobní údaje, které se vás týkají, byly předány přímo od jedné odpovědné osoby jiné odpovědné osobě, pokud je to technicky proveditelné. Nesmí tím být narušeny svobody a práva ostatních osob.

Právo na přenositelnost údajů se nevztahuje na zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro splnění úkolu, který je ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterou byl správce pověřen.

Právo vznést námitku

Máte právo z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. e nebo f nařízení GDPR.

Odpovědná osoba již nezpracovává osobní údaje, které se vás týkají, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo zpracování neslouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

Právo odvolat prohlášení o souhlasu podle zákona o ochraně údajů

Máte právo kdykoli odvolat své prohlášení o souhlasu podle zákona o ochraně údajů. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu až do okamžiku odvolání.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Aniž jsou dotčeny jakékoli jiné správní nebo soudní opravné prostředky, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě vašeho bydliště, vašeho pracoviště nebo místa údajného porušení, pokud se domníváte že zpracování vašich osobních údajů je v rozporu s nařízením GDPR.

Dozorový úřad, kterému byla stížnost podána, informuje stěžovatele o stavu a výsledku stížnosti, včetně možnosti soudního opravného prostředku podle čl. 78 nařízením GDPR.